UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Nový smer integrácie blockchainu do infraštruktúry mobilnej siete publikovaný v prestížnom vedeckom časopise IEEE Communications Magazine.

Centrum interdisciplinárnych Biovied vied Technologického a Inovačného parku Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ) zaznamenalo ďalší úspech. Vedci z dvoch košických univerzít (UPJŠ a TUKE) spolu s kolegami zo zahraničných univerzít skúmali kľúčové aspekty implementácie blockchainu pre 6G.

Aplikované algoritmy umelej inteligencie a strojového učenia implementované prostredníctvom pokročilých neurónových sietí v spojení s možnosťami technológie blockchain môžu raz pomôcť pri vývoji riadenia a organizácie 5G resp. 6G komunikačných sietí. K tomuto poznaniu vedecky prispel aj jeden zo spoluautorov práce s touto témou, docent Denis Horváth z Centra interdisciplinárnych Biovied UPJŠ. Úzka systematická kooperácia s kolegami z FEI TUKE  začlenená do medzinárodnej spolupráce s King's College London (Veľká Británia) a Lviv Polytechnic University (Ukrajina) dala vzniknúť príspevku v prestížnom vedeckom časopise IEEE Communication Magazine s impakt faktorom 11,1. Poznamenávame, že IEEE Communications Magazine patrí dlhodobo medzi svetovo-uznávané a rešpektované. Svoje práce v ňom publikujú vývojové tímy spoločností ako napr. Ericsson, Nokia Networks, Google a prestížne svetové univerzity. Spoločná publikácia s účasťou Košičanov je výsledkom viacročnej spolupráce medzi pracovníkmi TUKE a UPJŠ v oblasti moderných komunikačných sietí s dôrazom kladeným na interdisciplinárny prienik aktuálnych poznatkov technických vied a biovied. Veríme, že úspešná aktivita týchto vedcov bude aj naďalej pokračovať.

Článok je dostupný z univerzitnej siete na https://ieeexplore.ieee.org/document/9214395

 

Posledná aktualizácia: 03.02.2021