UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ organizovala v októbri Kick-off míting v rámci projektu CasProt

V dňoch 12. a 13. októbra 2020 sa uskutočnil Kick-off míting v rámci projektu CasProt, ktorý organizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako koordinátor projektu Horizon 2020 z európskeho Rámcového programu EÚ pre výskum  a inovácie v rámci výzvy “Twinning“.
Cieľom stretnutia bolo predstaviť a prediskutovať všetky technické a administratívne aspekty projektu, dosiahnuť spoločnú dohodu s ohľadom na zodpovednosť a povinnosti vedúcich za každý pracovný balík projektu, porozumieť ich vzájomnému prepojeniu a naplánovať aktivity realizované v prvom projektovom období.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie vedeckej kapacity a rast výskumného potenciálu UPJŠ v Košiciach v oblasti vied o proteínoch. Jeho realizácia bude trvať 3 roky.
Na projekte sa podieľajú špičkové vedecké tímy partnerských subjektov Technickej univerzity v Mníchove a Univerzity v Zürichu. Tento projekt povedie k rozvoju technológií a k zvýšeniu inovačného potenciálu UPJŠ v Košiciach  s očakávaným dopadom nielen pre východné Slovensko, ale aj celé Slovensko.
Výsledky výskumu umožnia pochopenie molekulových základov regulácie funkcie GPCR, ako aj vylepšenie racionálneho prístupu cieleného vývoja nových liečiv.  Projekt významne podporuje aj mladých vedcov v rozvoji zručností v oblasti interdisciplinárnych biovied a jednou z ambícií projektu je tiež prilákať skúsených slovenských vedcov dlhodobo pôsobiacich v zahraničí. Očakávame, že výsledky projektu povedú k vytvoreniu patentu a start-up spoločnosti ako aj ku kontaktom s významnými priemyselnými spoločnosťami.

Posledná aktualizácia: 03.02.2021