UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výzva na zapojenie sa do programu „Co-founder matching“ s EIT Food

EIT Food je iniciatíva založená Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT) na podporu zelenej ekonomiky Európskej únie (EÚ) v oblasti zdravých potravín a poľnohospodárstva. Ponúka výskumné a start-upové programy  prístupné 17 európskym krajinám pre urýchlenie inovácií v tomto segmente.

EIT Food predstavil nový program s názvom „Co-founder matching“, ktorým chce motivovať spájanie výskumníkov a biznis profesionálov s orientáciou na vznik start-upov. Iniciatíva vytvorí aj podpornú schému pre rozvoj podnikania formou inkubátora resp. akcelerátora.

Program je určený vedcom s aplikáciami resp. technológiami pre agropotravinárske odvetvie, ktorí chcú komerčne využiť svoje inovatívne riešenia.

Vyzývame vedcov, ktorí majú záujem zapojiť sa do programu „Co-founder matching“, aby kontaktovali doc. JUDr. Renátu Bačárovú PhD., LLM, vedúcu Centra transferu technológií na TIP-UPJŠ (renata.bacarova@upjs.sk). Program bude spustený na jar 2021.

Viac informácií nájdete nižšie v pripojenom informačnom letáku alebo u riaditeľov ústavov LF a PrF.


Posledná aktualizácia: 18.03.2021