UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Efektívne využívanie a vyhľadávanie v medzinárodných databázach WIPO

Dňa 24.02.2021 sa zástupcovia Centra transferu technológií zúčastnili semináru organizovaného Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO), v rámci ktorého boli predstavené databázy patentov, ochranných známok a dizajnov, ktoré prevádzkuje a sprístupňuje WIPO, ako aj iné online nástroje nápomocné pri výskume.

V tejto súvislosti boli predstavené aj nedávno publikované dokumenty WIPO, a to publikácia Identifying Inventions in the Public Domain, A Guide for Inventors and Enterpreneurs, a publikácia Using Inventions in the Public Domain, A Guide for Inventors and Enterpreneurs. Obe z uvádzaných publikácií môžu významne pomôcť výskumným pracovníkom pôsobiacim v rámci Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach pri identifikácii a následnom zužitkovaní voľne dostupných vynálezov pôvodne chránených v rámci patentovej ochrany, a tým aj k rozšíreniu doposiaľ realizovaného výskumu.

Publikácia Identifying Inventions in the Public Domain

Publikácia Using Inventions in the Public Domain

Posledná aktualizácia: 18.03.2021