UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Nominácie do orgánov Národného centra transferu technológií SR

Radi by sme Vás informovali, že Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach poverila vedúcu Centra transferu technológií z Technologického a inovačného parku UPJŠ doc. JUDr. Renátu Bačárovú, PhD., LL.M. na zastupovanie UPJŠ v Komisii pre koncepčné aktivity a spoluprácu a obchodného riaditeľa Technologického a inovačného parku UPJŠ  Mgr. Romana Orosa na zastupovanie UPJŠ v Komisii pre správu Patentového fondu a podporu v procese transferu technológií v Národnom centre transferu technológií SR. 

Posledná aktualizácia: 18.03.2021