UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ sa stala najlepšie hodnotenou univerzitou

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v najnovšom medzinárodnom rebríčku The Emerging Economies University Rankings 2021 umiestnila na pozícii 201-250, čím sa stala najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou. Oproti minulému roku si univerzita výrazne polepšila, kedy sa umiestnila na pozícii 301-400.

Ranking Times Higher Education World University 2021 zahŕňa viac ako 1 500 univerzít v 93 krajinách a regiónoch, čo z nich robí doteraz najväčší a najrozmanitejší univerzitný rebríček.

Rebríček je založený na 13 starostlivo kalibrovaných ukazovateľoch výkonnosti, ktoré merajú výkon inštitúcie v štyroch oblastiach: výučba, výskum, prenos vedomostí a medzinárodná reputácia. Tohtoročné hodnotenie analyzovalo viac ako 80 miliónov citácií vo viac ako 13 miliónoch výskumných publikácií a zahŕňalo odpovede na prieskum od 22 000 vedcov z celého sveta.

Z detailnej analýzy je vidieť, že sme si hlavne polepšili v kritériu “industry income”, “reputation“  a “volume“. K tomuto úspechu prispel významne Technologický a inovačný park (TIP- UPJŠ) svojím vysokokvalitným vedeckým a technologickým výskumom, medzinárodnými projektami, množstvom citácií, kvalitnými výskumnými pracovníkmi a vedcami nielen zo Slovenska, ale aj zahraničia.

Technologický a inovačný park je centrom vedecko-technologickej excelencie v oblasti biomedicíny, biotechnológií, informačných technológií a pokročilých materiálov. Toto hodnotenie je dôkazom toho, že sa snažíme zlepšovať rast národného hospodárstva a zvýšiť zamestnanosť poskytovaním výsledkov výskumu priemyselným odvetviam.

Link na ranking: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/pavol-jozef-safarik-university-kosice

 

Posledná aktualizácia: 19.03.2021