UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Pozvánka na webinar “SCIENCE MEETS BUSINESS” #1

APLIKÁCIA ZETA POTENCIÁLU PRI VÝVOJI BIOFARMACEUTICKÝCH DISPENZIÍ 

 

Technologický a inovačný park UPJŠ (TIP-UPJŠ) v Košiciach pripravuje pre slovenské spoločnosti série webinárov "SCIENCE MEETS BUSINESS" venované prezentáciám výsledkov základného výskumu s potenciálom ich využitia.

TIP-UPJŠ je centrom vedecko-technologickej excelencie na UPJŠ v Košiciach v oblasti biomedicíny, biotechnológií, informačných technológií a pokročilých materiálov. Hlavným poslaním TIP-UPJŠ je vybudovanie významného európskeho strediska kapitalizovateľného výskumu a aplikácií, s efektívne fungujúcim zázemím pre podnikateľské aktivity v high-tech priemysle.

Téma: Aplikácia zeta potenciálu pri vývoji biofarmaceutických suspenzií

Cieľ: vytváranie partnerstiev medzi akademickým sektorom a súkromným high-tech priemyslom

Dátum: streda, 19. máj 2021 o 13:30 (dĺžka trvania 60 minút)

Miesto: online (MS TEAMS)

Cena: bezplatne

Registrácia 


 

Posledná aktualizácia: 14.06.2021