UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Pozvánka na webinar “SCIENCE MEETS BUSINESS” #2

PRODUKCIA A VÝVOJ PROTEÍNOV NA BIOTECHNOLOGICKÉ A FARMACEUTICKÉ ÚČELY
 

Technologický a inovačný park UPJŠ (TIP-UPJŠ) v Košiciach pripravuje pre slovenské spoločnosti série webinárov "SCIENCE MEETS BUSINESS" venované prezentáciám výsledkov základného výskumu s potenciálom ich využitia.

TIP-UPJŠ je centrom vedecko-technologickej excelencie na UPJŠ v Košiciach v oblasti biomedicíny, biotechnológií, informačných technológií a pokročilých materiálov. Hlavným poslaním TIP-UPJŠ je vybudovanie významného európskeho strediska kapitalizovateľného výskumu a aplikácií, s efektívne fungujúcim zázemím pre podnikateľské aktivity v high-tech priemysle.

Téma: Produkcia a vývoj proteínov na biotechnologické a farmaceutické účely

Cieľ: vytváranie partnerstiev medzi akademickým sektorom a súkromným high-tech priemyslom

Dátum: streda, 02. jún 2021 o 13:30 (dĺžka trvania 45 minút)

Miesto: online (MS TEAMS)

Cena: bezplatne

Registrácia 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 14.06.2021