UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Časopis UNIVERSITAS ŠAFARIKIANA venovaný projektu Košický klaster nového priemyslu (CNIC)

Nenechajte si ujsť mimoriadne číslo univerzitného časopisu k projektu Košický klaster nového priemyslu – “Cassovia New Industry Cluster“ (CNIC). Hlavným cieľom projektu CNIC je vytvoriť nový moderný priemysel v regióne východného Slovenska prostredníctvom úzkej spolupráce medzi univerzitami, ústavmi SAV a súkromným high-tech priemyslom so silnou podporou regionálnych samospráv.

 

 

Posledná aktualizácia: 14.06.2021