UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

TIP-UPJŠ sa zúčastnilo SlovakiaTech Forum Expo 2021

V dňoch 14.-15.09.2021 sa zástupcovia Technologického a inovačného parku TIP-UPJŠ v Košiciach zúčastnili medzinárodnej technologickej konferencie SlovakiaTech Forum Expo 2021, ktorá sa konala v Kulturparku v Košiciach. Jedným zo spíkrov na konferencii bol aj riaditeľ TIP-UPJŠ, prof. Pavol Miškovský, kde predstavil projekt Košický klaster nového priemyslu (CNIC) na tému Technology meets humanity v bloku Green evolution. Prof. Miškovský popísal ciele, víziu projektu a jeho udržateľnosť, a zároveň detailne vysvetlil symboliku loga CNIC.  
Účastníkom konferencie boli k dispozícii propagačné materiály v stánku TIP-UPJŠ a ďalšie informácie  sa mohli dozvedieť od kolegýň z Oddelenia obchodu a marketingu TIP-UPJŠ - Mgr. Viktórie Bančanskej a Mgr. Slavomíry Hrabovskej. 
Veríme, že aj vďaka SlovakiaTech Forum Expo 2021 sa projekt CNIC dostal do povedomia širšej verejnosti a vzbudil záujem u potenciálnych partnerov a inovátorov.   
 


Posledná aktualizácia: 24.01.2022