UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Košický klaster nového priemyslu v mesačníku Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

V novembrovom vydaní mesačníka Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Obchod priemysel hospodárstvo sa môžete dozvedieť viac o návšteve Estónska slovenskou delegáciou z Košíc, ktorá sa konala pod záštitou SOPK a zúčastnili sa jej prorektor pre informatizáciu a riaditeľ kvality na UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. a vedúci oddelenia Business & Marketing, TIP-UPJŠ a člen predstavenstva združenia Košický klaster nového priemyslu (CNIC), Mgr. Roman Oros. Samostatný článok je venovaný ambíciám unikátneho projektu Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC).

Celú prílohu mesačníka nájdete tu: https://lnkd.in/eBHbFMVH

Posledná aktualizácia: 05.05.2022