UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výberové konanie na pozíciu: Vedúci projektového oddelenia projektu CassTech

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v zmysle ust. § 14 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: 

Vedúci projektového oddelenia projektu CassTech

Stručný opis činnosti: Riadenie projektových činností oddelenia – práca na začlenení centier CassTech do partnerstiev Európskej únie, asistencia pri príprave a implementácii projektov jednotlivých centier CassTech, riadenie činností vedúcich ku kreovaniu špecifikovaných HUB-ov v rámci projektov HORIZONT EUROPE.

Termín nástupu: 1.2.2022

Podrobnejšie informácie o pracovnom mieste

 

Posledná aktualizácia: 05.05.2022