UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Pozvánka na online sympózium TRENDY V INTERDISCIPLINÁRNYCH BIOVEDÁCH 13.1.-15.1.2022

Technologický a inovačný park UPJŠ vás pozýva na sledovanie live streamu sympózia projektov CasProt, BioPickmol a OPENMED s názvom TRENDY V INTERDISCIPLINÁRNYCH BIOVEDÁCH. Jedná sa o projekty biomedicínskeho výskumu financované zo zdrojov EÚ, ktoré sú realizované v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a významnými domácimi a európskymi univerzitami, vedecko-výskumnými inštitúciami a súkromným sektorom. Sympózium je zamerané na oblasť personalizovanej medicíny, regeneračnej medicíny a bunkovej terapie, nanomedicíny a cielenej terapie, proteínov a transferu technológií.

Sympózium sa bude konať 13.01. - 15.01.2022 v Grandhoteli Praha v Tatranskej Lomnici, avšak kvôli pandemickým opatreniam bude dostupné širokej verejnosti iba ONLINE v dňoch 13.01.-14.01.2022.

Začiatok:  13.01.2022 o 14.00 hod.
Miesto:     Online MS TEAMS

Na sledovanie online prenosu je potrebné sa registrovať na tomto linku https://forms.office.com/r/CU6tj3ASH3 najneskôr do 13.01.2022 do 11:00 hod.

Program sympózia

Tešíme sa na vašu účasť!


 

Posledná aktualizácia: 05.05.2022