UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výskumný projekt s vynikajúcou úrovňou 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV ocenila dosiahnuté výsledky riešiteľského kolektívu doc. RNDr. Erika Sedláka, DrSc. z Centra interdisciplinárnych biovied, TIP-UPJŠ v projekte APVV-15-0069 „Transformácia integrálneho membránového proteínu na vo vode rozpustnú formu: prípad GPCR“ a zaradila ho tak do výročnej publikácie „Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou – 2021“.

Agentúra prezentuje v tejto publikácii výber najúspešnejších ukončených projektov zo všeobecnej výzvy VV 2015 vo všetkých odvetviach slovenskej vedy a techniky.


Viac informácií:
Publikácia Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou – 2021


 

Posledná aktualizácia: 04.07.2022