UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

CNIC & ZEISS spoločne pre rozvoj moderného priemyslu východného Slovenska

Cassovia New Industry Cluster (CNIC), na základe partnerskej spolupráce Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, Cassovia Discovery Park, ústavov SAV, KSK, mesta Košice a súkromného sektora, nadviazal spoluprácu s popredným svetovým výrobcom optických systémov - spoločnosťou ZEISS.
Prostredníctvom spoločného workshopu, ktorý sa uskutoční v utorok, 10. mája 2022, v Centre interdisciplinárnych biovied (CIB), v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Jesennej 5 v Košiciach, sa bude možné oboznámiť so špičkovými zobrazovacími technológiami. Sú to unikátne volené prístupy, ktoré umožňujú zobrazovanie vzoriek nových progresívnych materiálov pripravovaných pre inovatívny priemysel, ako aj biologických vzoriek - živých systémov (buniek, tkanív, organoidov), s jedinečne citlivým spôsobom pre dosahovanie rozlíšenia na hranici možností súčasnej optickej, elektrónovej, röntgenovej mikroskopie.
Jedinečný prístup multimodálnej korelatívnej mikroskopie predstaví možnosti unikátneho prepojenia viacerých zdrojov informácií do komplexného celku v softvérovom prostredí, ktoré je rozšírené o prvky umelej inteligencie a otvára priestor pre ďalšie budovanie výstupov v oblasti spracovania obrazových informácií s presnou priestorovou lokalizáciou vo vzorke.
Inovatívne prístupy nám predstavia aplikační špecialisti Nemeckého výrobcu ZEISS Dr. Antonio Casares, Dr. Joerg Lindenau a Ing. Pavel Krist, PhD., ktorí v diskusiách s účastníkmi predostrú možnosti využitia originálnych prístupov pre budúcu spoluprácu a partnerstvo s CNIC.

Program workshopu

Posledná aktualizácia: 04.07.2022