UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Technologický a inovačný park
українська
AIS2

Gabriel Žoldák z CIB TIP-UPJŠ úspešne obhájil titul DrSc.

Dňa 8. septembra doc. RNDr. Gabriel Žoldák, PhD., Chief Technology Officer Centra interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach, úspešne obhájil svoju dizertačnú prácu „Štúdium energetických miním a bariér proteínového konformačného priestoru“ v odbore Biofyzika. Oblasť výskumu proteínov je v rámci CIB TIP-UPJŠ mimoriadne etablovaná a vedci jedného z najmodernejších pracovísk svojho druhu na Slovensku sú považovaní za špičku vo svojom obore aj v zahraničí.

„Biofyzika ako súčasť interdisciplinárnych biovied poskytuje ohromné nástroje a fantastické technológie na odhaľovanie a chápanie molekulových mechanizmov chorôb. Práve rozširovanie horizontov základného poznania pomocou vyvinutých nástrojov a technológii viedlo okrem iného aj k vývoju a aplikácii nových bioterapeutických proteínov využívaných pri liečbe závažných ochorení. V súčasnosti sa vďaka pokrokom v molekulovej biofyzike vyvíjajú sofistikované nanostroje pre ich budúcu aplikáciu v biomedicíne,“ uviedol Gabriel Žoldák.

Docentovi Žoldákovi srdečne blahoželáme a do budúcna prajeme množstvo tvorivej energie!


Posledná aktualizácia: 10.11.2022