UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Organizačná štruktúra

Dozorná rada
TIP-UPJŠ
Riaditeľ
TIP-UPJŠ

Rada pre transfer a inovácie
TIP-UPJŠ
Medzinárodný poradný výbor TIP-UPJŠ
 
Prevádzkový riaditeľ
 
 
Sekretariát
 
Centrum interdisciplinárnych biovied (CIB)
 
Centrum translačnej medicíny (CTM)
 
Centrum informatiky a informačných technológií (CIIT)
 
Centrum progresívných materiálov (CPM)
 
Transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe
 
FREE ZÓNA
 
   
 
   
 
   
   
   
 
   
 
   
 

 

Prevádzková administratíva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Transfer technológií
SAFTRA sro
Inkubátor Akcelerátor Spin.off
Posledná aktualizácia: 24.07.2019