UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

Aktuality

UPJŠ odstraňuje bariéry

UPJŠ vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie. Je pre nás dôležité zabezpečiť lepší prístup ku vzdelávaniu pre študentov so špecifickými potrebami.

E-learning Moja kariéra

E-learning Moja kariéra pomáha študentom pochopiť fungovanie pracovného trhu, uvedomiť si vlastné kompetencie a pomenovať ich vo vzťahu k zamestnateľnosti.

Aký bol Deň stáží ?

Dňa 27.11.2019 sa po prvýkrát na UPJŠ uskutočnilo podujatie Deň stáží. Jeho cieľom bolo umožniť zamestnávateľom odprezentovať ponuku aktuálnych (alebo budúcich) stáží v ich spoločnosti priamo na univerzitnej pôde a študentom zas ľahšie získanie stáže.

Brožúra Stáže 2019/2020

Veríme, že brožúra bude pre Vás inšpiráciou, a zároveň pomôckou pre nájdenie si stáže, vďaka ktorej  získate cenné pracovné skúsenosti v odbore, ktorý študujete.

Podnikni niečo!

Tréningový program PODNIKNI NIEČO! je zameraný na rozvoj podnikavosti študentov, ktorá je považovaná za kľúčovú kompetenciu 21.storočia.

Kariérová polhodinka

Pozývame Vás na krátke, ale efektívne prednášky v príjemných priestoroch kaviarne Minerva s diskusiou na rôzne témy v oblasti kariéry. Zvyčajne za účasti hostí z praxe.

Autogénny tréning

Začíname 24.9.2019 o 16.15hod. v Minerve.
Autogénny tréning (AT) je u nás najrozšírenejšou tréningovou psychoterapeutickou metódou založenou na relaxácii.

Profesijná orientácia

Chystáte sa uchádzať o zamestnanie a máte na výber viacero profesijných oblastí či pozícií?

Kariérové služby na UPJŠ

Nasledujúci krátky prieskum je dobrovoľný a anonymný, obsahuje 10 otázok a jeho vyplnenie Vám nezaberie viac, než 5 minút.