UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

2019

Nezmeškaj Deň stáží

Nemáš dostatok praxe počas štúdia? Nie je v Tvojom študijnom odbore dostatok pracovných príležitostí? Získaj stáž a odlíš sa od konkurencie.

Nauč sa učiť

Možno aj vy patríte medzi tých, ktorí sa nikdy neučili učiť. Ak áno, tak s účasťou dlho neváhajte. Nikdy nie je neskoro naučiť sa to. UNIPOC si pre študentov univerzity aj v tomto semestri prichystalo unikátny workshop o tom, ako sa učiť efektívne a bez pocitu sebatýrania.

Pozvánka pre zamestnancov a študentov UPJŠ

Pozvánka na slávnostné zhromaždenie akademickej obce UPJŠ, ktoré sa uskutoční pri príležitosti jubilejného otvorenia akademického roka 2019/2020, spojeného s oslavami 60. výročia založenia UPJŠ a so slávnostnou inauguráciou rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. 18.9.2019 o 10.00 hod. v priestoroch koncertnej sály Štátnej filharmónie v Košiciach...

Osobnostný rozvoj – tréning

Chceš spoznať samého seba a naučiť sa efektívne poznávať iných? Máš záujem sa zlepšiť v komunikácii a riešení konfliktov, ale nevieš ako na to? Potrebuješ popracovať na svojich kooperačných zručnostiach alebo chceš vedieť lepšie zvládať stres?

Podnikni niečo!

Úspešný tréningový program v júni už po štvrtý krát.

ŽivoToPíš

Príď si 5. júna bezplatne prekonzultovať CVčko pred letnými stážami alebo prvým zamestnaním.

ŽivoToPíš

4. apríl 2019
Príďte so svojím životopisom do UNIPOC na bezplatnú konzultáciu.

Nauč sa učiť!

Naučte sa učiť efektívne, v súlade s preferovaným učebným štýlom, kreatívnym spôsobom bez zbytočného utrpenia.