UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

2019

Osobnostný rozvoj – tréning

Chceš spoznať samého seba a naučiť sa efektívne poznávať iných? Máš záujem sa zlepšiť v komunikácii a riešení konfliktov, ale nevieš ako na to? Potrebuješ popracovať na svojich kooperačných zručnostiach alebo chceš vedieť lepšie zvládať stres?

ŽivoToPíš

4. apríl 2019
Príďte so svojím životopisom do UNIPOC na bezplatnú konzultáciu.

Nauč sa učiť!

Naučte sa učiť efektívne, v súlade s preferovaným učebným štýlom, kreatívnym spôsobom bez zbytočného utrpenia.