UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

2020

UNIPOC funguje na diaľku

Dištančné štúdium potrvá do konca semestra (15.5.2020). Toto obdobie nemusí byť jednoduché, preto by sme Vás radi informovali, že služby Univerzitného poradenského centra sú Vám naďalej k dispozícii v zmenenom režime.