UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

2021

PORADENSTVO POČAS PRÁZDNIN

Počas nasledujúcich dvoch mesiacov poradcovia a poradkyne nebudú priebežne vypisovať termíny poradenstiev tak, ako ste boli zvyknutí počas semestra. To však neznamená, že tu pre vás aj naďalej nebudú...

Dotazník: UPJŠ má predpoklad vytvoriť prostredie s kolektívnou imunitou!

Kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať všetkým vám, ktorí ste už prijali zodpovedné rozhodnutie a chránite nielen seba, ale aj nás ostatných. Zároveň apelujem na všetkých, ktorí váhate, prípadne odmietate očkovanie. Prehodnoťte svoj názor a prispejte aj vy k tomu, aby sme sa mohli v zimnom semestri stretávať v prednáškových aulách, knižniciach...