UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

2022

Stretnutie vysokoškolských poradcov

Stretnutie poradkýň a poradcov pôsobiacich na vysokých školách sa uskutoční 20. - 21. júna 2022 v multifunkčnej sále budovy Minerva na Moyzesovej 9 v Košiciach.