UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

Informácie pre uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami

    

Posledná aktualizácia: 01.07.2022