UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

NOVÝ PODCAST: UČENIE A MOZOG. KDE ROBÍŠ CHYBY?

Ako sa učiť tak, aby sme sa učili čo najkratšie, ale aby sme si čo najviac zapamätali a aby vedomosti boli čo najdlhšie udržateľné v našich mozgoch? O tom sme sa rozprávali s doc. MUDr. Adrianou Bolekovou, PhD. z Lekárskej fakulty, ktorá pôsobí na Ústave anatómie a zároveň vedie projekt, v ktorom sa venuje téme efektívneho a mozgovokompatibilného učenia sa.

Posledná aktualizácia: 01.07.2022