UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

Končím školu. Zamestnám sa v čase pandémie koronavírusu?

Otázka, ktorú si určite kladú viacerí z vás. A nielen túto. Aká vysoká bude nezamestnanosť absolventov? Zamestnám sa v odbore, ktorý študujem? Budem mať dobrý plat? Nájdem si prácu, ktorá ma bude baviť?

Jednoznačné odpovede vám tento článok neprinesie, ale je veľmi vhodné, aby ste si tieto otázky kládli, aj keby tu pandémia nebola. Rozmýšľanie nad odpoveďami totiž môže súvisieť s tým, ako sa nakoniec uplatníte. Ale keďže my na univerzite máme radi fakty, poďme sa pozrieť na aktuálne dáta a analýzy.

Ako sa vyvíja nezamestnanosť na Slovensku?

Podľa štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny miera evidovanej nezamestnanosti v priebehu roka 2020 stúpa. Vo februári dosiahla nezamestnanosť na Slovensku hodnotu 5,05%, v marci mierne vzrástla na 5,19% a v apríli dosiahla úroveň 6,57%. V Košickom kraji sú čísla nezamestnanosti o niečo vyššie, od začiatku roka 2020 sa do marca 2020 výrazne nemenili a pohybovali sa na úrovni 7,67-7,70%. V apríli 2020 však výraznejšie stúpli na 8,96%. Dopad pandémie na nezamestnanosť uvidíme presnejšie v nasledujúcich mesiacoch, odhaduje sa však, že tieto čísla budú do konca roka ešte stúpať.

Je práca v mojom študijnom odbore priamo ohrozená pandémiou COVID-19?

Potešujúca odpoveď: pravdepodobne nie. Kľúčové však zostáva slovo PRIAMO. Podľa analytikov z FinStat pôsobí na Slovensku 15 660 firiem priamo ohrozených koronavírusom, ktoré tvoria ročne 8,7 mld. € tržieb. Najviac spoločností sa venuje službám pohostinstiev, ďalej ide o jedálne, hotely a podobné ubytovanie, kadernícke a kozmetické služby a ďalšie. Práca v odboroch, ktoré študujete na UPJŠ v Košiciach by teda nemala byť priamo ohrozená. Zatiaľ však nevieme povedať, aké budú sekundárne následky pandémie a s tým spojené nepriame ohrozenie.

Majú zamestnávatelia stále záujem o absolventov UPJŠky?

Náš tradičný veľtrh práce, Deň kariéry, sa tento rok zatiaľ neuskutočnil, nemali ste preto možnosť sa stretnúť s vašimi potenciálnymi zamestnávateľmi. Rekordný záujem zamestnávateľov o účasť na tomto veľtrhu však značí, že záujem o študentov a absolventov pretrváva. Možnosť zoznámiť sa s týmito zamestnávateľmi máte vďaka našej online brožúre. Prelistujte si ju tu

Možno viete, možno nie, ale na univerzite máme Career Club UPJŠ. Tvoria ho spoločnosti, ktoré spolupracujú s našou univerzitou na zamestnávaní študentov a absolventov a ich rozvoji a pripravenosti na pracovný trh. Opýtali sme sa teda priamo ich, aká je situácia, či spoločnosti plánujú prijímať nových zamestnancov a ak áno, akou formou.

Odpovedalo nám 10 spoločností, z toho 80% uvádza, že plánujú v najbližšom období (do októbra) prijímať nových zamestnancov. Polovica hovorí, že tieto pozície budú vhodné pre absolventov vysokých škôl. Podobne, 40% spoločností má alebo bude mať v najbližšom období otvorené pozície aj pre študentov vysokých škôl. Otvorené budú pozície najmä na trvalý úväzok, ale v niekoľkých prípadoch sa jedná aj o skrátený úväzok (part-time) alebo o stáž. Výberové pohovory prebiehajú momentálne online (v jednom prípade aj osobne s rúškom). Šanca zamestnať sa po škole alebo počas školy tu teda je, dobrou správou ostáva, že výberové procesy sa vo väčšine prípadov nezastavili, iba zmenili formu na online.

Zamestnám sa práve ja?

Ako vždy, záleží aj na vás! Nechceme zaťažovať teóriami, ale tento model zamestnateľnosti od Poolovej a Sewella (2007) je naozaj zaujímavý. Hovorí o piatich dôležitých komponentoch úspešnosti na trhu práce. Ak čo i len jeden komponent chýba, zamestnateľnosť absolventa, sa znižuje.

  1. Kariérové vzdelávanie – to, čo robíme my v Univerzitnom poradenskom centre UNIPOC. Ide najmä o aktivity, ktoré podporujú sebauvedomenie a uvažovanie nad tým, čo vás baví a motivuje.
  2. Pracovné a životné skúsenosti – to, čo získavate sami popri škole.  Na trhu práce sú skúsenosti veľmi cenené.
  3. Emocionálna inteligencia – to, čo získavate skúsenosťami, ale aj vďaka rôznym edukačným programom (napr. aj v UNIPOC).  Úroveň mäkkých zručností (soft skills) a talentov. Ľudia s vyššou emocionálnou inteligenciou sú motivovanejší dosiahnuť viac, užívajú si kariérový úspech, budujú si pevnejšie vzťahy a sú zdravší. 
  4. Úroveň vedomostí, inteligencie a schopností – to, čo sa naučíte v škole (ale aj mimo nej). Veľmi potrebné, samé o sebe však málokedy zaistia prácu, v ktorej budete spokojní a úspešní.
  5. Kľúčové kompetencie – všeobecné kompetencie, ktoré na univerzite získate napr. vďaka certifikovaným interdisciplinárnym kurzom alebo v UNIPOC. Medzi kľúčové kompetencie patria napr. kreativita, adaptabilita/flexibilita, autonómia, práca v tíme, či plánovanie, organizačné a koordinačné schopnosti. Bez nich sa na trhu práce uplatníte podstatne ťažšie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa trh práce mení a aké kompetencie budú v budúcnosti potrebné, pozrite si naše video. Pripravili sme ho minulý rok, dnes je však opäť o niečo aktuálnejšie.

 

 

Čo ešte môžem urobiť, aby som zvýšil/a svoje šance zamestnať sa?

Všetko je o vás a vašej aktivite. Univerzitné poradenské centrum vás za vašu aktivitu naviac odmení. Zaznamenávajte si vaše činnosti na kartičku aktivity a získajte certifikát, ktorý vám môže pomôcť pri uchádzaní sa o prácu. Okrem toho sa môžete prihlásiť na kariérové poradenstvo a pracovať na sebe aj takýmto spôsobom. Poskytneme vám napríklad toto

Viac informácií nájdete na webe Univerzitného poradenského centra UNIPOC.

Posledná aktualizácia: 01.07.2022