UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

NOVÁ EPIZÓDA PODCASTU UNIPOkeC: Sexuálne obťažovanie na vysokých školách

    Rodová rovnosť a sexuálne obťažovanie sú témy, ktoré sú stále istým spôsobom tabuizované, ale týkajú sa všetkých prostredí a vrstiev spoločnosti. Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach chceme vytvárať bezpečné a príjemné prostredie pre všetky členky a členov akademickej obce. V novej epizóde podcastu UNIPOkeC rozširujeme povedomie o tejto problematike, predstavíme vám Komisiu rodovej rovnosti na UPJŠ a povieme si aj výsledky prvého prieskumu o sexuálnom obťažovaní na slovenských vysokých školách. Hostkami podcastu sú Adriana Jesenková, predsedníčka Komisie pre rodovú rovnosť na našej univerzite a zároveň pedagogička na Katedre filozofie FF UPJŠ a Veronika Valkovičová, výskumníčka Inštitútu pre výskum práce a rodiny a pedagogička Univerzity Komenského v Bratislave.

Posledná aktualizácia: 01.07.2022