UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

Výsledky medzinárodnej štúdie o kariérovom správaní študentov UPJŠ v Košiciach

V roku 2021 sa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  v Košiciach zapojila do medzinárodného prieskumu  Potentialpark Talent Communication Study, ktorý zastrešil Potentialpark. Celkovo sa ho zúčastnilo skoro 44 000 respondentov zo 126 krajín. Za našu univerzitu sa zapojilo 199 študentov, ktorí odpovedali na otázky týkajúce sa podpory univerzity pri rozvoji ich kariéry, svojej uplatniteľnosti na trhu práce či stratégie hľadania práce. A čo hovoria zistenia?

  • 28% študentov popri štúdiu pracuje
  • 55% v danej dobe aktívne hľadalo pracovnú príležitosť
  • študenti sa o prácu najčastejšie uchádzajú prostredníctvom emailu (74%).
  • Väčšina - skoro 60% študentov vníma svoje šance uplatniť sa na trhu práce ako dobré. Skoro 20% svoje šance vníma ako nie až tak dobré a 20% sa nevie vyjadriť.
  • 68% opýtaných má profil na sociálnej sieti LinkedIn
  • Informácie o pracovných príležitostiach a zamestnávateľoch študenti najčastejšie hľadajú na webových stránkach spoločností (51%), informačných kanáloch Univerzitného poradenského centra (43%), na LinkedIn-e (41%), prostredníctvom rodiny a priateľov (41%) či na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a i. (35%). Najmenej na pracovných veľtrhoch mimo univerzity (8%).

V rámci kariérového poradenstva sa chcú študenti pripraviť na pracovný pohovor (51%), či zistiť ako si hľadať zamestnanie na Slovensku(49%), ale aj v zahraničí (46%). 39% respondentov zaujíma aj príprava CV a motivačného listu, či ako kontaktovať zamestnávateľa 27%. Približne pätina chce vedieť viac o profesionálnych sociálnych sieťach.

Tieto zistenia nám umožňujú prispôsobiť naše kariérové služby potrebám študentov a rozvíjať ich kariérové zručnosti tak, aby sa zvýšili ich šance uplatnenia sa na trhu práce. Výsledkom je napr. webinár o vytvorení si LinkedIn profilu, voľne dostupný aj na opätovné pozretie, či pripravované podujatie zamerané na prípravu na pracovné pohovory, ktoré sa bude konať v spolupráci s významným košickým zamestnávateľom a členom Career Club UPJŠ - spoločnosťou Holcim European Business Services.

Viac informácii o všetkých kariérových službách, ktoré ponúka Univerzitné poradenské centrum nájdete na: www.upjs.sk.


Posledná aktualizácia: 01.07.2022