UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Správa z Dňa kariéry UPJŠ v Košiciach

    V utorok 25. apríla 2017 sa na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ v Košiciach) uskutočnil nultý ročník podujatia - Deň kariéry 2017, ktorý pre študentov univerzity pripravilo Univerzitné poradenské centrum UNIPOC.

    Deň kariéry 2017 začal pracovnými raňajkami za účasti rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. a riaditeľky Univerzitného poradenského centra UNIPOC Mgr. Veroniky Zibrinyiovej, PhD. s vybranými zástupcami spoločností, ktorým prezentovali možnosti štúdia a uplatnenia budúcich absolventov univerzity, rovnako aj možnosti spolupráce a školení, ktoré pre širokú verejnosť ponúka Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ v Košiciach a ďalšiu spoluprácu pre kariérne príležitosti pre študentov.

    Na veľtrhu pracovných príležitostí sa predstavili zástupcovia vybraných zamestnávateľov, ktorí študentom v promo-stánkoch aj prostredníctvom zaujímavých ústnych prezentácií a workshopov prezentovali svoju spoločnosť, voľné pracovné pozície či stáže. Študenti mali možnosť nadviazať kontakty s potenciálnymi zamestnávateľmi a získať tak informácie o aktuálnych požiadavkách pracovného trhu. Zamestnávatelia naopak spoznali kvalitných študentov a budúcich absolventov UPJŠ v Košiciach.

    Záujem o študentov UPJŠ v Košiciach bol naozaj veľký, svedčí o tom aj počet zúčastnených zamestnávateľov, spolu sa podujatia zúčastnili zástupcovia z 23 spoločností. Medzi nimi boli spoločnosti ako ANTIK Telecom s.r.o., Astound Commerce s.r.o, AT&T Global Network Services Slovakia, Holcim Bussiness Services s.r.o., LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice,  Ness KE, s.r.o. a T-Systems Slovakia s.r.o.. O študentov psychológie a sociálnej práce sa zaujímali Facilitas, n.o. a Psychosociálne centrum Košice. Stáže v zahraničí sprostredkoval AIESEC Košice a Európske služby zamestnanosti prezentovala sieť EURES Slovensko. Prítomné boli aj personálne agentúry Adecco Slovakia, s.r.o., ManpowerGroup Slovensko s.r.o. a Personel Efekt, s.r.o. Nielen o študentov medicíny sa zaujímali nemocnice ako Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Nemocnica s poliklinikou, n.o. v Revúcej a siete nemocníc Svet zdravia a.s. (ProCare) a AGEL SK a.s.. Záujem o študentov cudzích jazykov prejavili jazyková škola Empire Košice, s.r.o. a  prekladateľská agentúra Tetras s.r.o.. Nezabudlo sa ani na vedeckú prácu, diskusiu si pripravilo Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a organizácia SAIA, n.o. - Regionálne pracovisko Košice.


Posledná aktualizácia: 06.03.2018