UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Finále tréningového programu Privoňaj si k podnikaniu

Univerzitné poradenské centrum UNIPOC v spolupráci s Centrom spoločenských a psychologických vied SAV organizovali počas šiestich týždňov zimného semestra pilotný ročník tréningového programu Privoňaj si k podnikaniu. Tréningový program vyvrcholil v utorok 28. 11. 2017 prezentáciou podnikateľských plánov našich študentov za účasti prorektora UPJŠ v Košiciach pre rozvoj a európsku problematiku prof. MUDr. Pavla Jarčušku, PhD., riaditeľky UNIPOC Mgr. Veroniky Zibrinyiovej, PhD. a úspešných lokálnych podnikateľov.

Cieľom tréningového programu bolo v prostredí univerzity vytvoriť platformu pre neformálne vzdelávanie študentov a ponúknuť im možnosť osobnostného a kariérneho rozvoja, vďaka čomu sa môžu zvýšiť ich šance uplatnenia sa na pracovnom trhu. Tréningovému programu predchádzala dlhodobá príprava pozostávajúca z najnovších výskumných zistení, z prieskumu medzi študentami a v neposlednom rade z fokusovej skupiny s mladými podnikateľmi (vrátane absolventov UPJŠ), ktorí úspešne podnikajú v Košiciach. Program bol zameraný na zvýšenie záujmu študentov o podnikanie, rozvíjanie podnikavosti, kompetencií súvisiacich s podnikaním a interakcii študentov s aktívnymi lokálnymi podnikateľmi.

Programu sa pod vedením riaditeľky Centra spoločenských a psychologických vied SAV Mgr. Denisy Fedákovej, PhD. a doktorandky Mgr. Zuzany Kožárovej zúčastnilo 8 študentov zo štyroch fakúlt UPJŠ, ktorí zodpovedne pracovali na sebapoznávaní, identifikovaní podnikateľských príležitostí, ich hodnotení a tiež na zostrojení vlastných podnikateľských plánov. Svoje nápady predstavili vo finále tréningového programu, kde získali konštruktívnu spätnú väzbu a uznanie aj od prítomných podnikateľov.

Veríme, že tréningový program osloví v nasledujúcich semestroch aj ďalších odvážnych študentov UPJŠ v Košiciach!


Posledná aktualizácia: 02.10.2018