UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Kariérové služby na Univerzite v Oxforde

(autor: Veronika Zibrinyiová, riaditeľka UNIPOC)

    Careers Service na prestížnej Univerzite v Oxforde je jedno z najlepších univerzitných kariérnych centier na svete. Jeho poslaním je zabezpečovať a zapojiť súčasných študentov univerzity, výskumníkov, absolventov, kolegov, zamestnávateľov a iných poskytovateľov príležitostí do množstva vysokohodnotných kariérových služieb, programov a aktivít. Jeho cieľom je predovšetkým podporovať týchto ľudí a umožňovať im robiť dobre informované rozhodnutia ohľadom kariéry.

    Pracovisko Careers Service som v rámci programu Erasmus+  navštívila v novembri 2016, aby som nadobudla inšpiráciu, ako realizovať kariérové služby na našej univerzite. A kde inde získať podnety ako v jednom z najlepších kariérových centier na svete?

    Na Univerzite v Oxforde študuje približne 22 tisíc študentov, pričom v Careers Service pre nich zabezpečuje kariérové služby 42 zamestnancov. Careers Service je centrum pre kariéru, ktoré funguje už niekoľko desaťročí a svojim študentom a absolventom ponúka množstvo aktivít, praktických prednášok, či programov na rozvoj zručností potrebných na pracovnom trhu a sprostredkúva pre nich stáže a pracovné miesta.

    V tejto krátkej správe som pre vás spísala to najpodstatnejšie, čo ma počas návštevy Oxfordu zaujalo.
Čo vy na to, chceli by ste tieto služby aj na našej univerzite?

 

Kariérové poradenstvo je krátke

Individuálne kariérové poradenstvo trvá 20 minút a je mimoriadne efektívne. Študenti a absolventi prichádzajú konzultovať možnosti uplatnenia sa na pracovnom trhu, možnosti vylepšenia zručností, konzultujú tiež životopisy či motivačné listy. V prípade potreby môže poradca odporučiť dlhšie poradenstvo v trvaní 45 minút. Dlhšie poradenstvo je automatické pre študentov so špecifickými potrebami a pre doktorandov.
 

Praktické programy namiesto prednášok

Careers Service sa sústreďuje skôr na získavanie praktických skúseností študentov. Jeho zamestnanci teda sprostredkúvajú a realizujú programy, v ktorých študenti získavajú pracovné skúsenosti a zručnosti priamo na vlastnej koži. Ako príklad uvediem program Students Consultancy. Tímy vybraných študentov pod vedením skúseného konzultanta dostanú od firiem či verejných inštitúcií zadanie úlohy, na ktorej samostatne pracujú celý semester. V prípade otázok či problémov sa môžu obrátiť na supervízora. Ide zvyčajne o také úlohy ako je prieskum trhu, skúšanie nového produktu, marketingové stratégie a podobne. Študenti sa takto naučia skupinovej práci, organizácii času či riešeniu problémov v praxi.

Medzi ďalšie programy patrí napríklad Springboard – praktický program pre zlepšovanie kľúčových zručností špeciálne navrhnutý pre ženy alebo Insight programmes – kde ľudia z praxe poskytujú študentom náhľad na prácu v danom sektore a množstvo praktických informácií.


Skvelé stáže pre študentov

Careers Service sprostredkúva letné stáže v mnohých firmách po celom svete v trvaní 2-3 mesiacov. Konkrétne v roku 2015 to bolo 519 stáží v 46 krajinách sveta u 201 zamestnávateľov.

Zaujímavým formátom je formát mikrostáží (angl. microinternships), ktorý pochádza z Kodanskej univerzity. Mikrostáže trvajú 2-5 dní a prebiehajú počas semestra. Tieto stáže sú dobrovoľné a neplatené, študenti však majú možnosť pokrytia cestovných nákladov a obeda. Zamestnávateľmi sú zvyčajne charitatívne a neziskové organizácie či start-upy, ktoré by za iných okolností nemali financie na zamestnanie množstva šikovných mladých ľudí. Činnosti, ktoré študenti vykonávajú sú rôznorodé (napr. pomáhanie pri organizácii udalosti, tvorba videí,...).


Databáza pracovných ponúk a stáží špeciálne pre študentov a absolventov Univerzity v Oxforde

Careers Service využíva portál, na ktorom môžu zamestnávatelia z rôznych odvetví a kútov sveta zverejňovať ponúkané pracovné miesta a stáže určené študentom a absolventom Univerzity v Oxforde.


Doživotné kariérové služby pre absolventov

Veľmi zaujímavá myšlienka. Absolventom sa venuje jeden poradca, ktorý vykonáva poradenstvo najčastejšie prostredníctvom Skype, keďže absolventi Univerzity v Oxforde pracujú po celom svete. Absolventi ho zväčša kontaktujú vo veciach zmeny kariéry, rozhodovania sa medzi viacerými pracovnými ponukami, či v čase nezamestnanosti.


Približne 15 veľtrhov kariéry ročne

Careers Service zorganizovalo v roku 2016 pätnásť veľtrhov pracovných príležitostí. Väčšina z nich bola zameraná na konkrétne študijné odbory a zamestnania (napr. Právnický veľtrh, Bussiness veľtrh a pod.), jeden veľtrh bol určený pre všetkých zamestnávateľov a študentov.


    Zaujali vás tieto informácie? Univerzita Pavla Jozefa Šafárika chystá prostredníctvom Univerzitného poradenského centra UNIPOC rozvoj kariérových služieb pre študentov. Sme však zvedaví aj na pohľad vás, študentov. O aké služby by ste mali záujem? Čo by pre vás bolo využiteľné v súvislosti s odborom, ktorý študujete? Nasledujúci krátky prieskum je dobrovoľný a anonymný, obsahuje 10 otázok a jeho vyplnenie Vám nezaberie viac, než 5 minút. Kliknite prosím na: Kariérové služby na UPJŠ

Ďakujeme za Vaše názory!

 


Posledná aktualizácia: 03.04.2018