UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

Novinky v kariérovom poradenstve alebo staff training na University of Iceland

Koncom februára 2018 sa Veronika Zibrinyiová, riaditeľka Univerzitného poradenského centra UNIPOC, vďaka programu Erasmus+ zúčastnila tréningového programu v University Student Counselling and Career Centre na University of Iceland v Reykjavíku. Hlavnými témami tohto tréningu boli novinky v oblasti kariérových služieb na európskych univerzitách so zameraním na zručnosti manažmentu vlastnej kariéry (angl. career management skills), informačné technológie v kariérovom poradenstve a networking.

Z dôvodu rýchleho technického pokroku sme momentálne v dobe, kedy je viac než pravdepodobné, že školy a univerzity vzdelávajú časť mladých ľudí pre povolania, ktoré zatiaľ nevznikli. Omnoho dôležitejšie je preto zamerať sa na tzv. zručnosti manažmentu vlastnej kariéry (angl. career management skills). Tieto zručnosti sú definované ako kompetencie, ktoré pomáhajú jednotlivcom identifikovať svoje schopnosti, rozvíjať ciele kariérneho vzdelávania a prijať opatrenia na zlepšovanie vlastnej kariéry (definícia od European lifelong guidance policy network). Odborníci momentálne diskutujú o tom, ako by bolo možné tieto zručnosti trénovať, v každom prípade budeme mať v rámci kariérového poradenstva a tréningov v UNIPOC tento prístup na pamäti.

Medzi najnovšie európske trendy patrí aj využívanie informačných technológií v kariérovom poradenstve. Diskusia sa okrem portálových riešení týkala aj využívania sociálnych sietí na účely komunikácie a marketingu. Zároveň boli zhodnotené pozitíva a negatíva využívania informačných technológií v poradenskej praxi. Môžeme s hrdosťou povedať, že Univerzitné poradenské centrum sa vďaka svojmu systému online prihlasovania na poradenstvo a najmä e-poradne, zaradzuje medzi moderné európske poradenské centrá. V priebehu marca sa k týmto benefitom pre našich študentov pridá aj otvorenie Trhu práce ako funkcie Akademického informačného systému AiS2, kde budeme zverejňovať pracovné ponuky na mieru šité našim študentom a absolventom.

V neposlednom rade bol cieľom tréningu aj networking, nadviazanie vzťahov s kolegami z európskych krajín, ktorí sa zaoberajú rovnakou problematikou a pri svojej práci sa stretávajú s podobnými výzvami. Tréningu sa zúčastnilo 22 expertov z oblasti kariérového poradenstva z krajín ako Island, Nórsko, Švédsko, Dánsko, Lotyšsko, Nemecko, Veľká Británia či Česká republika. Získané informácie a nové nápady plánujeme implementovať aj do kariérových služieb v Univerzitnom poradenskom centre UNIPOC.  


Posledná aktualizácia: 20.12.2019