UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Podnikni niečo!

Na tréningový program je potrebné sa vopred prihlásiť na tomto linku.

Posledná aktualizácia: 19.09.2019