UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ponuka relaxačných cvičení pre študentov UPJŠ v zimnom semestri

Autogénny tréning (AT) je u nás najrozšírenejšou tréningovou psychoterapeutickou metódou založenou na relaxácii. Pravidelné cvičenie má viesť ku trvalému upokojeniu, zvyšovaniu výkonnosti, odstráneniu ťažkostí so spánkom, aj niektorých telesných ťažkostí. AT je vhodný ako prevencia pred syndrómom vyhorenia pre študentov, učiteľov, manažérov, vrcholových športovcov a všetkých, na ktorých kladie život vysoké nároky.

AT je určený študentom UPJŠ a bude prebiehať skupinovou formou počas 13 týždňov v ZS akademického roka 2017/2018 v budove Minerva, Moyzesova 9. Začiatok bude vždy o 15,45h. pravidelne každú stredu, počnúc dňom 27.9.2017. Maximálny počet účastníkov je 10. Cvičenie je pre študentov UPJŠ dobrovoľné a bezplatné, vyžaduje sa však pravidelná účasť. Kontakt pre ďalšie informácie u UNIPOC poradkyne PhDr. Martiny Chylovej, PhD. na tel. č. 055/640 3391 alebo e-mail martina.chylova@upjs.sk.

Na kurz je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom portálu UNIPOC, kde zvolíte aktivitu Psychologické poradenstvo – PhDr. M. Chylová, PhD. s dátumom 27.9.2017. Portál nájdete na nasledujúcom linku: portal.ccvapp.upjs.sk. Prihlásenie do portálu prebieha pomocou Vašich prihlasovacích údajov do AiS2.

Po naplnení kapacity 10 osôb neplánujeme v tomto semestri otvoriť ďalšie skupiny, preto sa prihláste čo najskôr.

            Tešíme sa na Vás!

Posledná aktualizácia: 06.03.2018