UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

Teach for Slovakia

Teach for Slovakia

Nezisková organizácia, ktorá buduje komunitu aktívnych mladých ľudí, ktorým poskytuje osobnostný a profesionálny rast, aby sa po dvoch rokoch v našom intenzívnom leadership programe stali nositeľmi zmien v slovenskom vzdelávaní.

Posledná aktualizácia: 28.10.2022