UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

VISTA

VISTA

Prečo VISTA?

✓ Fungujeme na trhu už 15 úspešných rokov
✓ je jazyková škola, založená na praktickom využívaní cudzej reči priamo na hodine.
✓ spôsob výučby VISTA nevyčerpáva študenta ani lektora používaním náročných techník, ale vytvára pozitívne prostredie, čím zvyšuje vnútornú motiváciu.
✓ náš lektor Vás celý čas vedie, kontroluje a opravuje v komunikácii a na základe spôsobu výučby VISTA Vás rýchlo a bezbolestne naučí nové slovíčka a gramatické zásady. Neučíte sa doma, ale na hodine!
✓ VISTA simuluje reálne prostredie.
✓ VISTA má adaptabilné učebné osnovy prispôsobené požiadavkám firemného klienta.
✓ Stretnutia majú vždy rovnaký charakter a novú náplň. Na každom stretnutí sa vytvorí gramatický podklad, ktorý sa bude neskôr v kombinácii s novou slovnou zásobou (konverzačnou témou) dostatočne precvičovať, tak, aby frekventant kurzu odišiel s novou skúsenosťou, novými poznatkami. Precvičuje sa vždy formou dialógu, modelových situácií, cvičení a hier povzbudzujúcich komunikáciu. Frekventant na kurze hovorí a používa nové poznatky v praxi.
✓ Klientom ponúkame 9 úrovní všeobecných kurzov ktorých obsah tvorí cca 93 tematických komunikačných okruhov z každodenného života (priemerne 11 okruhov pre každú úroveň), gramatické okruhy adekvátne úrovni, komunikačné cvičenia a modelové situácie.
✓ VISTA má bohaté skúsenosti s dištančnou výučbou prostredníctvom SKYPE (napr. výučba poľského jazyka, či iných málo dostupných jazykov, alebo SKYPE výučbu ponúkame klientom bývajúcim mimo našich kamenných pobočiek, obchodníkom na cestách a pod.)

Posledná aktualizácia: 22.05.2019