UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

Šiesteho ročníka Dňa kariéry sa zúčastnilo 20 zamestnávateľov

    Univerzitné poradenské centrum UPJŠ v Košiciach usporiadalo 6. apríla 2022 šiesty ročník veľtrhu pracovných príležitostí Deň kariéry.

    Online prezentácie a rozhovory so zástupcami dvadsiatich zamestnávateľov, ako napríklad Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice, Okresný úrad Košice, advokátska kancelária Čechová & Partners, Martin Dental Center, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Slovensko IT a mnohými ďalšími, prebiehali prostredníctvom livestreamu na facebookovom profile Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

    V živom prenose sa študenti dozvedeli podstatné informácie o zamestnávateľoch a ich výberových procesoch, nechýbali ani diskusie na tému kompetencií potrebných na uplatnenie na trhu práce či na tému správnej prípravy životopisu. Počas priameho prenosu prebiehala aj súťaž o skvelé ceny, ako napríklad bluetooth slúchadlá, poukaz na bielenie zubov, poukážka na nákup v Datacompe, či množstvo darčekových balíčkov. Záznam z Dňa kariéry je uverejnený na facebookovom profile UPJŠ.

    Po skončení Dňa kariéry sme nadviazali na tradíciu osobných stretnutí zástupcov univerzity so zamestnávateľmi. Networkingového stretnutia sa zúčastnil rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Pavol Sovák, členovia vedenia univerzity a jednotlivých fakúlt a zástupcovia pozvaných zamestnávateľov. Stretnutie bolo skvelou príležitosťou neformálne sa porozprávať o spolupráci medzi univerzitou a zamestnávateľmi, o uplatniteľnosti študentov na trhu práce a prepájaní vzdelávania s praxou.


Posledná aktualizácia: 13.04.2022