UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

PhDr. Martina Chylová, PhD.

Pracuje ako psychologička od ukončenia VŠ štúdií v r. 1999 prevažne s klientmi v mladom dospelom veku. Momentálne sa venuje na LF UPJŠ predovšetkým výučbe psychologických predmetov študentov medicíny a psychológie v slovenskom a anglickom jazyku. Tiež im pomáha ako koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami. Popri tom sa snaží pomôcť študentom v kríze ako poradkyňa v UNIPOC UPJŠ, poradiť im so zdravotnými, či osobnými problémami, aby sa mohli lepšie sústrediť na štúdium a mohli úspešne ukončiť univerzitu. Poradenstvo vykonáva pre všetkých študentov a doktorandov na UPJŠ, nielen na Lekárskej fakulte. Týka sa predovšetkým stresu a náročných požiadaviek v škole, úzkosti, depresií, prepracovanosti, časovej organizácie práce, či problémových vzťahov s okolím. V centre jej vedeckej práce na univerzite je niekoľko domácich a zahraničných výskumných aktivít zameraných na psychosociálne faktory vzniku schizofrénie, vplyv profesionálneho stresu na vznik duševných porúch zamestnancov, či na podporu duševného zdravia u pacientov so sclerosis multiplex.

Vo voľnom čase rada pláva a cvičí, cestuje najradšej po Slovensku a k moru, chodí do prírody, venuje sa rodine a priateľom. Nemá rada lenivosť, klamstvá a povyšovanie sa. Snaží sa riadiť mottom: Správaj sa tak, ako sa chceš cítiť, alebo ako radí pacientom: Každý deň si urob aspoň jednu malú radosť.

 

Posledná aktualizácia: 01.10.2020