UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Zariadenia pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzitná knižnica v spolupráci s Univerzitným poradenským centrom (vďaka úspešnému projektu) na pracovisku Filozofická knižnica, Moyzesova 9 zriadila študijné miesto pre študentov so špecifickými potrebami.

Je vybavené modernými technickými a informačnými zariadeniami ako optická čítacia lupa s hlasovým výstupom, dotyková obrazovka s hlasovým výstupom, skenovacie pero, špeciálna klávesnica a myš, slúchadlá, podporné opierky.

Po naskenovaní textu pomocou lupy je možné tento nahrať nielen ako text, ale aj ako zvukový výstup vo formáte mp3, ako výstup pre čítačku e-kníh a pod.

Posledná aktualizácia: 12.12.2019