UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Fond na podporu umenia – podpora nákupu literatúry

Zásluhou projektu „Nákup študijnej a odbornej literatúry do Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach“, ktorý podporil Fond na podporu umenia v rámci svojej výzvy č. 5/2017, získala UK finančné prostriedky vo výške 3000 €. UK sa na projekte podieľala sumou 178,21 €. Vďaka nim pribudlo do nášho fondu 173 knižničných jednotiek. Tie sú k dispozícii používateľom na všetkých pracoviskách UK. Všetky zakúpené knihy sú označené logom fondu a doplnené textom  Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  

Posledná aktualizácia: 02.04.2019