UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Archív 2015 - 2008


2015

 UK UPJŠ

Seminár "Elektronické informačné zdroje EBSCO v knižnici 21. storočia" 14.12.2015 pdf format
Vianočný koncert 9.12.2015 pdf format
"TVT 2015" - sprievodné podujatia UK UPJŠ 9.-15.11.2015 pdf format
Informačný seminár SAIA "ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2016/17 na študijné, výskumné a jazykové pobyty v rôznych krajinách sveta" 11.11.2015 pdf format
Seminár "Hľadať, nájsť a citovať odborné informácie na jednom mieste" 4.11.2015 pdf format
Informačný seminár "Citačné analýzy vo Web of Science Core Collection" 27.10.2015 pdf format
Predajná výstava zahraničných odborných kníh "Lekárska literatúra 2015" 27.- 29.10.2015 pdf format
Informačný seminár SAIA Štipendiá a granty 2016/17 na študijné, výskumné a jazykové pobyty v rôznych krajinách sveta 23.9.2015 pdf format
Informačný seminár SAIA Štipendiá a granty na výskumné a študijné pobyty v zahraničí 11.6.2015 pdf format
Seminár Web of Science 8.6.2015 pdf format
Predajná výstava zahraničných odborných kníh "Science 2015" 2.- 4.6.2015 pdf format
Beseda s Petrom Balkom 28.4.2015 pdf format
Výstava zahraničnej odbornej literatúry "Právo 2015" 28.- 29.4.2015 pdf format
Informačný deň SAIA 22.4.2015 pdf format
Dni českej literatúry (21.-23.4.2015) - autorské čítanie a literárna beseda s Markétou Hejkalovou a Janom Pavelom 22.4.2015 pdf format
Prezentácia "Sprievodca databázou EMERALD a publikovaním v svetových odborných časopisoch" 26.3.2015 pdf format
Týždeň slovenských knižníc 2015 23.- 28.3.2015 pdf format
Seminár SAIA "Zlepšite si nemčinu v Rakúsku v lete 2015!" 24.2.2015 pdf format
Školenie k databáze "SciFinder" 10.2.2015 pdf format

 


2014

 UK UPJŠ

Beseda s nositeľom ceny Anasoft litera 2013, prozaikom VÍŤOM STAVIARSKYM 26.11.2014 pdf format  
Predajná výstava "Lekárska literatúra 2014" 25.-27.11.2014 pdf format  
Seminár SAIA "Štipendiá na postgraduálne štúdium 2015/16" 24.11.2014 pdf format  
Seminár "Databáza REAXYS" 19.11.2014 pdf format  
Podujatia UK UPJŠ v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku (10.-16.11.2014). 10.11.-15.12.2014 pdf format  
Stretnutie s literárnokritickým časopisom Romboid "Romboid na cestách 2014" 13.11.2014 pdf format  
Seminár SAIA "Študijné/výskumné pobyty v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Štipendiá a granty 2015/16." 10.11.2014 pdf format  
Beseda s básnikom ONDREJOM KALAMÁROM o jeho spomienkovej knihe na Jozefa Urbana PIVO U CHÁRONA 6.11.2014 pdf format  
Výstava zahraničnej odbornej literatúry "Veda a literatúra" 22.-23.10.2014 pdf format  
Seminár SAIA "Financovanie študijných a výskumných pobytov do všetkých krajín sveta" 14.10.2014 pdf format  
Seminár "Nájsť, citovať a zdielať odborné informácie na jednom mieste" 29.9.2014 pdf format  
Seminár SAIA "Študijné/výskumné pobyty v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Štipendiá a granty 2015/16" 24.6.2014 pdf format  
Predajná výstava zahraničných odborných kníh "Science 2014" 27.-29.5.2014 pdf format  
Seminár "Web of Science" 20.5.2014 pdf format  
Školenie Citácie – ako na ne? 2.4.2014 pdf format  
Výstava "Grimmovci a súčasný rozprávkový svet" 26.3. - 17.4.2014 pdf format  
Týždeň slovenských knižníc 31.3. - 6.4.2014 pdf format  
Školenie SAIA "Krok za krokom k úspešnej žiadosti o štipendium" 2.4.2014 pdf format  
Informačný seminár "Rozšírené možnosti prístupu k odbornej literatúre" 27.3.2014 pdf format  
Seminár SAIA "Zlepšite si nemčinu v Rakúsku v lete 2014!" 26.2.2014 pdf format  
Prednáška Štefana Zakuťanského "Tradičná slovenská samoliečebná metóda" 13.2.2014 pdf format  
Seminár SAIA "Štipendiá a granty na výskumné pobyty v zahraničí 2014/15" 29.1.2014 pdf format  

 


2013

 UK UPJŠ

Prezentácia nových kníh Stanislava Rakúsa a Jána Milčáka 28.11.2013 pdf format  
Predajná výstava zahraničných odborných kníh "Lekárska literatúra 2013" 26.-28.11.2013 pdf format  
Seminár SAIA "Štipendiá na postgraduálne štúdium 2014/15 ( MA, LLM, PhD, SJD) a iné štipendiá a granty pre študentov a doktorandov" 27.11.2013 pdf format  
Seminár "Evidencia publikačnej činnosti vo svetle novej legislatívy" 27.11.2013 pdf format  
Seminár "Evidencia publikačnej činnosti vo svetle novej legislatívy" 26.11.2013 pdf format  
Seminár "Evidencia publikačnej činnosti vo svetle novej legislatívy" 25.11.2013 pdf format  
Seminár "Evidencia publikačnej činnosti vo svetle novej legislatívy" 19.11.2013 pdf format  
Beseda o živote a diele Dominika Tatarku 19.11.2013 pdf format  
Podujatia v rámci "TVT 2013" 11.-14.11.2013 pdf format  
Seminár "Evidencia publikačnej činnosti vo svetle novej legislatívy" 13.11.2013 pdf format  
Seminár SAIA "SCIEX – NMSCH Švajčiarsko – slovenský štipendijný fond" 12.11.2013 pdf format  
Popularizačná prednáška „ELEKTRÓN, VZÁCNY NÁSTROJ PRE SKÚMANIE TAJOV NANOSVETA“ 11.11.2013 pdf format  
Informačný seminár "Práca s databázami SCOPUS a SCIENCE DIRECT" 11.11.2013 pdf format  
Predajná výstava odbornej zahraničnej literatúry s prírodovedeckou tematikou "Veda a literatúra" 23.-24.10.2013 pdf format  
Informačný deň SAIA "Štipendiá na štúdium a výskum v zahraničí 2014/15" 23.10.2013 pdf format  
Beseda s básnikom a prekladateľom Mariánom Hatalom a výtvarníkom Ľubom Gumanom 25.9.2013 pdf format  
Seminár SAIA "Štipendiá pre diplomantov, doktorandov a post doktorandov do Rakúska" 19.9.2013 pdf format  
Slávnostné otvorenie Rakúskej knižnice 16.9.2013 pdf format Foto
Výstava "Od atramentu k Wi-Fi : 40 rokov Univerzitnej knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach" 16.9.-11.10.2013 pdf format  
Predajná výstava odborných zahraničných kníh "SCIENCE 2013" 28.-31.5.2013 pdf format  
Seminár  SAIA "Študijné/výskumné pobyty v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Štipendiá a granty 2014/15." 30.5.2013 pdf format  
Seminár "Primo: discovery očami knižníc" 16.5.2013 pdf format  
Predajná výstava odbornej zahraničnej literatúry "Medicína 2013" 14.-15.5.2013 pdf format  
Literárne popoludnie s vydavateľstvom Modrý Peter 23.4.2013 pdf format  
Seminár  SAIA "Národný štipendijný program na študijné a výskumné pobyty 2013/14" 18.4.2013 pdf format  
Pracovné stretnutie so zástupcom vydavateľstva Versita Služby vydavateľstva Versita v oblasti publikovania s využitím modelu open access 11.4.2013 pdf format  
Praktický seminár DynaMed - klinický referenčný nástroj pre EBM a jeho využitie v praxi 21.3.2013 pdf format  
Týždeň slovenských knižníc 18.-24.3.2013 pdf format  
Seminár  SAIA "Letné jazykové kurzy, študijné a vedecké pobyty v zahraničí 2013/14" 19.2.2013 pdf format  
Informačný seminár Ukážka BIOSIS Citation Indexu 18.2.2013 pdf format  
Seminár  SAIA "Sciex-NMSch Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond" 30.1.2013 pdf format  

2012

 UK UPJŠ

Informačný seminár "Práca s databázami SCOPUS a SCIENCE DIRECT" 3.12.2012 pdf format  
Seminár "Databáza REAXYS" 26.11.2012 pdf format  
Seminár  SAIA "Štipendiá na postgraduálne štúdium 2013/14 (MA, LLM, PhD, SJD)" 21.11.2012 pdf format  
Beseda s Lukášom Manom 13.11.2012 pdf format  
Seminár  SAIA "Financovanie študijných / výskumných pobytov v zahraničí" 8.11.2012 pdf format  
"Týždeň vedy a techniky na Slovensku" 5.- 11.11.2012 pdf format  
14. ročník predajnej výstavy zahraničných odborných kníh "Lekárska literatúra 2012" 5.- 6.11.2012 pdf format  
Predajná výstava odbornej zahraničnej literatúry "Odborná literatúra a spoločnosť" 24.- 26.10.2012 pdf format  
Informačný seminár  SAIA "Študijný a výskumný pobyt v zahraničí" 2.10.2012  pdf format  
Informačný seminár  SAIA "Študijný a výskumný pobyt v zahraničí" 27.9.2012  pdf format  
Predajná výstava zahraničných odborných kníh "SCIENCE 2012" 29.5.-1.6.2012 pdf format  
Informačný seminár  SAIA "Štipendiá na postgraduálne štúdium (od 2013/14) MA, PhD, LLM, SJD a iné štipendiá pre študentov, doktorandov, VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov" 29.5.2012  pdf format  
"Prezentácia produktov firmy Ex Libris" 16.5.2012  pdf format  
Predajná výstava odbornej zahraničnej literatúry "Filozofia" 15.-16.5.2012 pdf format  
Informačný seminár  SAIA "Štipendiá a granty 2012/13 na študijné a vedecké pobyty v zahraničí" 29.3.2012  pdf format  
"Týždeň slovenských knižníc 2012" 26.3.-1.4.2012 pdf format  
Informačný seminár  SAIA "Možnosti financovania jazykových, študijných a vedeckých mobilít" 8.2.2012  pdf format  

2011

 UK UPJŠ

"Lekárska literatúra 2011" - predajná výstava zahraničných odborných kníh 22.-25.11.2011  pdf format  
Informačný seminár  SAIA "Štipendiá na postgraduálne štúdium (od 2012/13)" 22.11.2011  pdf format  
"Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2011" 7.-11.11.2011  pdf format  
"Informačný deň SAIA" 8.11.2011  pdf format  
Školenie "Práca s databázou SCOPUS" 7.11.2011  pdf format  
Seminár  SAIA "Štipendiá DAAD do Nemecka" 3.11.2011  pdf format  
Seminár "Vyhľadávanie v databázach EBSCO a úvod do eBooks" 25.10.2011  pdf format  
Seminár "Publish or Perish - alebo ako efektívne písať a publikovať vedecké práce" 19.10.2011  pdf format  
Prezentácia nových kníh Stanislava Rakúsa "MEDZI LÁTKOU A TÉMOU" a "HOVORIŤ NIEČÍM INÝM" 11.10.2011  pdf format  
"Mobility študentov, doktorandov a výskumných pracovníkov" - seminár SAIA 27.9.2011  pdf format  
"Mobility študentov, doktorandov a výskumných pracovníkov" - seminár SAIA 22.9.2011  pdf format  
"Science 2011" - predajná výstava odbornej zahraničnej literatúry 21. - 23.6.2011 pdf format  
"Filozofia 2011" - predajná výstava odbornej zahraničnej literatúry 5. - 6.5.2011 pdf format  
"Tlačiarne na Slovensku v 19. a 20. storočí" - výstava 28.3. - 29.4.2011 pdf format  
Týždeň slovenských knižníc - akcie usporiadané UK UPJŠ 28.3. - 3.4.2011 pdf format Foto
"Vyhľadávací portál pre vedu a výskum scientia.sk" - pracovný seminár 31.3.2011  pdf format  
"Databázy Web of Knowledge" - seminár 30.3.2011  pdf format Foto
"Štipendijný pobyt v zahraničí" - seminár SAIA 29.3.2011  pdf format  
"Moderné nástroje pre prácu s EIZ" - informačný seminár 2.3.2011  pdf format Foto
"Proquest Central a jeho nové vyhľadávacie prostredie" - informačný seminár 2.3.2011  pdf format  
"Nová generácia vo vyhľadávaní a dodávaní informácií: Za samostatných a spokojných používateľov" - informačný seminár 24.2.2011  pdf format Foto
Sciex-NMSch - seminár SAIA 22.2.2011  pdf format  

2010

 UK UPJŠ

Prezentácia "EBSCO day 2010" 8.12.2010  pdf format  
Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2010 1.12.-8.12.2010  pdf format  
Informačné stretnutie o možnostiach štúdia v USA 22.11.2010  pdf format  
Výstava "Od svetového požiaru k spoločnému štátu Čechov a Slovákov" 5.11.-30.11.2010  pdf format  
Informačný seminár SAIA na FF 4.11.2010  pdf format  
Predajná výstava kníh "Lekárska literatúra 2010" 26.-29.10.2010  pdf format  
Seminár "Proquest Central a novinky vyhľadávacieho prostredia" 19.10.2010  pdf format  
Informačný seminár SAIA na FF 14.10.2010  pdf format  
Výstava "REKONŠTRUKCIA UNIVERZITNEJ KNIŽNICE VO FOTOGRAFIÁCH" 20.9.-22.10.2010  pdf format  
Slávnostné otvorenie nových priestorov Filozofickej knižnice 20.9.2010  pdf format  
Predajná výstava kníh "Science 2010" 15.-17.6.2010  pdf format  
Seminár SAIA "Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond" na PF 8.6.2010  pdf format  
Výstava M. R. Štefánik 3.-31.5.2010  pdf format  
Prezentácia medicínskej literatúry spoločnosti Elsevier 11.5.2010  pdf format  
Informačný seminár SAIA na PF 11.5.2010  pdf format  
Informačný seminár SAIA na FF 28.4.2010  pdf format  
Informačný seminár SAIA na FVS 27.4.2010  pdf format  
Týždeň slovenských knižníc 22.-28.3.2010  pdf format  
EBSCO Day - webškolenie 24.3.2010  pdf format  Foto
Výstava "Vzácne knihy vo vynovenom šate" 18.3.-26.4.2010  pdf format  
Práca s databázami SCIENCE DIRECT a SCOPUS 3.3.2010  pdf format  Foto

 

 Rakúska knižnica

Autorské čítanie z knihy Dietmara Griesera 4.5.2010  pdf format  
Stretnutie s rakúskym spisovateľom a scenáristom Ivom Schneiderom 15.3.2010  pdf format  

2009

Informačný seminár SAIA 26.11.2009  pdf format Foto
Školenie "Databázy Web of Knowledge" 5.11.2009  pdf format  
11. ročník predajnej výstavy zahraničných odborných kníh "LEKÁRSKA LITERATÚRA 2009" 27.-29.10.2009  pdf format  
Seminár "Ako komunikovať s porozumením" 14.10.2009  pdf format Foto
Informačný seminár SAIA 12.10.2009  pdf format  
Informačný seminár SAIA 8.10.2009  pdf format  
Seminár "Zabezpečenie a automatizácia knižníc" 30.9.2009  pdf format Foto
Informačný seminár vydavateľstva Elsevier Science 23.9.2009  pdf format Foto
ProQuest Day 10.6.2009  pdf format

Foto

Prezentácia1

1.časť, 2 .časť

Prezentácia2

Prezentácia3

Prezentácia4

Informačný seminár SAIA 21.5.2009  pdf format  
Informačný seminár "Európska únia pre všetkých" 16.4.2009  pdf format Foto
Týždeň slovenských knižníc 23.-29.3.2009  pdf format  
Informačný seminár SAIA 24.3.2009  pdf format Foto
Seminár PsycINFO 11.3.2009  html format Foto
Seminár Literary Reference Centre 11.3.2009  html format
Seminár CINAHL with Full Text 11.3.2009  html format

2008

Školenie EBSCO Day 2008 26.11.2008 pdf format
Program školenia pdf format

 

Posledná aktualizácia: 01.03.2016