UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Archív 2016

PIVOT

Ponuka webinárov k službe PIVOT

Oznam UK

Zatvorenie pracoviska
Rakúska knižnica: 7.-18.11.2016
Knižnica na FVS: 18.11.2016

Oznam

Prírodovedecká knižnica, Medická 6 bude dňa 12.10.2016 otvorená do 12:00 hod.

Právo 2016

Pozvánka na výstavu zahraničnej odbornej literatúry

Oznam UK

Dňa 24.6.2016 budú pracoviská knižnice zatvorené

Oznam UK

Dňa 9.11.2016 bude Filozofická knižnica otvorená do 16:00 hod.

Oznam UK

Oznam o dočasnom pozastavení knižničných služieb zo systému Aleph a VuFind

Oznam CVTI SR

Odstávka systémov CREPČ a CREUČ v dňoch 6.- 9.10.2016

EBSCO

Online webináre v júni

Oznam UK

Dňa 13.6.2016 budú pracoviská knižnice zatvorené

TVT 2016

Týždeň vedy a techniky na Slovensku (7.-13.11.2016) - sprievodné podujatia organizované UK

Oznam

Rakúska knižnica bude 10.- 14.10.2016 zatvorená

Pozvánka na seminár

Financovanie študijných a výskumných pobytov 2016/17 do všetkých krajín sveta

Pozvánka na seminár

Krok za krokom alebo čo znamená evidovať výstupy publikačnej činnosti a ohlasy na ne

Pozvánka na seminár

Zlepšite si nemčinu v Rakúsku v lete 2016 - pozvánka na letný kurz pre študentov a doktorandov

Pozvánka na webináre

Webináre k WoS od Clarivate Analytics (predtým IP&Science společnosti Thomson Reuters) v decembri 2016 a januári 2017

Skúšobný prístup

Skúšobný prístup k portálu citace.com s citačným manažérom Citace PRO do konca júna

Oznam UK

Od 16.06. do 30.09.2016  je Rakúska knižnica  z prevádzkových dôvodov zatvorená