UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Fond na podporu umenia – podpora nákupu literatúry

Zásluhou projektu „Doplňovanie knižničného fondu Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach podpora študijného, pedagogického a výskumného procesu na univerzite“, ktorý podporil Fond na podporu umenia v rámci svojej výzvy č. 9/2018 sumou 7000 EUR, sa rozšíril fond UK o 426 knižničných jednotiek.  UK sa na projekte podieľala sumou 326,20 EUR (16 kn.j.). Vďaka FPU do fondu pribudli nielen odborné publikácie zodpovedajúce študijnému profilu na UPJŠ ale aj beletristické a populárno-náučné diela slovenských autorov.

Všetky publikácie  sú k dispozícii používateľom na  pracoviskách UK. Upozorní vás na ne nálepka s logom fondu a textom Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  

 

Posledná aktualizácia: 10.12.2019