UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Skúšobný prístup do databázy

 

SciVal predstavuje analytický nástroj fungujúci nad citačnou a abstraktovou databázou Scopus na hodnotenie výsledkov vedy a výskumu a tvorbu analýz.

Nájdete v ňom rýchle komplexné analýzy vedeckej výkonnosti 16 900 inštitúcií z 231 krajín, podklady na hodnotenie, tvorbu a realizácie stratégie výskumu vlastnej inštitúcie a jednotlivcov

Používatelia majú možnosť prístupu do databázy prostredníctvom používateľského mena a hesla cez IP adresy svojich inštitúcií na https://www.scival.com/landing

alebo cez webovú stránku Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach:

E-informačné zdroje – Skúšobné prístupy – MULTIDISCIPLINARNE

https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica/21452/

 

Ďalšie informácie ohľadom produktu sú dostupné na stránke https://www.elsevier.com/solutions/scival

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/27729/supporthub/scival/p/10961/

Posledná aktualizácia: 06.04.2020