UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Oznam o zatvorení UK

 

Vzhľadom na opatrenia v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu  COVID 19  nariadené rektorom UPJŠ v Košiciach  sú všetky pracoviská Univerzitnej knižnice , Rakúska knižnica i Univerzitná predajňa kníh od 10.3. 2020 do ODVOLANIA  ZATVORENÉ. Vypožičaná literatúra,  termín vrátenia ktorej spadá do tohto obdobia, bude automaticky predĺžená.


Posledná aktualizácia: 03.11.2021