UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Ponuka vydavateľstva Gale Cengage

Vydavateľstvo Gale Cengage ponúka svoje databázy počas obmedzení spôsobených epidémiou koronavírusu, aj cez heslo, bez potreby nastavenia vzdialeného prístupu na: www.galepages.com/pavjouni, heslo: Slovakia

 Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach má v rámci databázy prístup do modulov AcademicOneFile, GeneralOneFile a  Infotrac Custom Journal, zároveň prebieha aj skúšobný prístup do modulu Gale Reference Complete, ktorý bude prístupný  do 26.4. 2020.

Leták: https://www.upjs.sk/public/media/22922/Gale Reference Complete pro Slovensko.pdf

Posledná aktualizácia: 27.03.2020