UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Ponuka vydavateľstva Gale Cengage

Vydavateľstvo Gale Cengage počas obmedzení spôsobených epidémiou koronavírusu predlžuje skúšobný prístup do modulu GALE REFERENCE COMPLETE do 30.9.2020, cez jednotný link, bez nutnosti prihlásenia na:  https://www.galepages.com/snldemo

Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach má v rámci databázy prístup do modulov AcademicOneFile, GeneralOneFile a  Infotrac Custom Journal, zároveň prebieha aj skúšobný prístup do modulu Gale Reference Complete. 

Viac informácií k modulu: https://www.upjs.sk/public/media/22922/Gale Reference Complete pro Slovensko.pdf

 

Posledná aktualizácia: 06.10.2020