UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Fond na podporu umenia – podpora nákupu literatúry v knižniciach

Zásluhou projektu „Nákup literatúry do fondu Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach – skvalitňovanie študijného, pedagogického a výskumného procesu na univerzite“, ktorý podporil Fond na podporu umenia v rámci svojej výzvy č. 8/2019 sumou 2000 EUR, sa rozšíril fond UK o 102 knižničných jednotiek.  UK sa na projekte podieľala sumou 201,14  EUR. Celkovo tak do fondu pribudlo 111 nových kníh. Vďaka FPU (www.fpu.sk) tak  pribudli nielen odborné publikácie zodpovedajúce študijnému profilu na UPJŠ ale aj  populárno-náučné diela slovenských autorov.

Všetky publikácie  sú k dispozícii používateľom na  pracoviskách UK. Upozorní vás na ne nálepka s logom fondu a textom Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  

 

 

 

Posledná aktualizácia: 11.05.2021