UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Pozvánka na webináre

Webináre k nástrojom Web of Science Group od Clarivate Analytics Company

Webináre ako sa orientovať vo Web of Science pre odborníkov, začínajúcich mladých vedcov, študentov i knihovníkov rozdelené do dvoch tematických skupín. 

Pozvánky s presnými informáciami ako aj s možnosťou registrácie sú k dispozícii na:

https://clarivate.libguides.com/europe/cz_sk

  • Webináre pre používateľov analytického nástroja InCites Benchmarking  Analytics -

https://clarivate.libguides.com/ld.php?content_id=53690557

https://clarivate.libguides.com/europe/cz_sk/incites

V prípade ak nemáte k dispozícii nástroje pre vzdialený prístup, vo WOS na platforme InCites sú nástroje na vytvorenie osobného účtu. Registrácia a prvé prihlásenie musí prebehnúť zo siete UPJŠ. Potom môžete svoje prihlasovacie údaje použiť aj ako náhradné riešenie pre vzdialený prístup.

 

Webináre od spoločnosti Elsevier

Pomôžu vám zorientovať sa v databázach ako Scopus alebo ScienceDirect a dajú vám tipy a návody ako napísať kvalitnú vedeckú prácu.

Prehľad webinárov nájdete na https://www.brighttalk.com/channel/10439/

Ak ste niektorý webinár nestihli, je k dispozícii v archíve.

 

Tri série otvorených krátkych webinárov pre doktorandov a začínajúcich vedcov - od 20. 4. do 12. 5.2020.

Zamerané sú na vedecké publikovanie, kvalifikačné práce, komunikáciu a profesný rozvoj: https://www.facebook.com/aib.infozdroje/posts/2873046032778637

 

Posledná aktualizácia: 06.07.2020