UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Stratégia ľudských zdrojov vo výskume na UPJŠ (HRS4R)

Stratégia ľudských zdrojov vo výskume podporuje výskumné inštitúcie pri implementácii Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov vo svojich politikách a postupoch. Úspešné zavŕšenie procesu implementácie zásad Charty a Kódexu je Európskou komisiou ocenené prestížnou značkou "HR Excellence in Research Award" (HR Award), ktorá je v európskou výskumnom priestore zárukou európskeho štandardu starostlivosti o zamestnancov a kvality pracovného prostredia.

V januári 2020 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika vyjadrila v liste Európskej komisii záujem o zavedenie HRS4R na UPJŠ a prijala záväzok voči Európskej komisii dodržiavať zásady Charty európskych výskumných pracovníkov a Kódexu správania pri nábore výskumných pracovníkov.

V súčasnosti prebiehajú intenzívne viacúrovňové aktivity smerujúce k implementácií Stratégie HRS4R na našej univerzite.

Významnou súčasťou aktivít je dotazníkový prieskum realizovaný medzi zamestnancami univerzity distribuovaný z adresy: prieskum-hrs4r@upjs.sk. Vzhľadom na relevanciu zisťovaných údajov je nevyhnutné získať adekvátnu spätnú väzbu, preto si vás dovoľujeme požiadať o jeho vyplnenie (do 22.júna).
 

Viac informácií: https://www.upjs.sk

Posledná aktualizácia: 19.10.2020