UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Pozvánka na webinár

Srdečne pozývame vedcov, pedagógov, študentov a informačných pracovníkov na praktický webinár k medicínskym databázam na platforme ProQuest, ku ktorej máte prístup v internetovej sieti a cez vzdialený prístup na https://www.proquest.com/.

Systematic Reviews Literature Searches in Biomedical Sources

Kedy: 14. 4. 2021, 11:00 - 11:45

Kde: online

Prihláška, bližšie informácie a súvisiace webináre: https://www.aib.sk/seminare/710-systematic-reviews-literature-searches-in-biomedical-sources/

Informácie o pozvánke aj cez Facebook:  https://www.facebook.com/aib.infozdroje/posts/3864173920332505.

Posledná aktualizácia: 22.09.2021