UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Pozvánka na virtuálnu výstavu zahraničnej odbornej literatúry

UK UPJŠ v spolupráci s vydavateľstvom Slovart GTG Bratislava ponúka literatúru renomovaných vydavateľstiev  Springer, Cambridge, Wiley T&F a pod. z humanitných, spoločenskovedných, prírodovedných odborov i zdravotníctva.

Ponuka platí do 30.6.2021

Posledná aktualizácia: 14.06.2021